Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Informace o projektu

Na území bývalého Československa existuje živé neformální hnutí Přátelství rozrůzněných, které vznikalo od roku 1965, v rámci něhož se pravidelně setkávají nositelé Březových lístků. V poslední době jsme při těchto setkáních rozpoznali problém, který se opakuje v mnoha organizacích a který destabilizuje jejich činnost - je jím nepřipravenost pro generační výměnu ve vedení organizací, spolků i neformálních seskupení. Dalším problémem, k jehož řešení by mezigenerační učení mělo přispět, je stále se zmenšující zájem mladých lídrů NNO podílet se na vzniku dlouhodobých koncepcí. To mnohdy vede buď k práci spolků zcela bez koncepce, nebo ke vzniku těchto koncepcí tzv. "od stolu", bez podílu cílové skupiny. Považujeme za důležité, aby starší generace měla možnost předat své zkušenosti s vytvářením těchto koncepcí generaci mladší.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro uspořádání série přeshraničního československého vzdělávání vůdců. Tento záměr byl finančně podpořen grantem z programu Erasmus+. Díky tomu můžeme pozvat velmi zkušené lídry starší generace - nositele vysokých stupňů Březových lístků - a současně zástupce nastupující mladé generace z obou států. Pod vedením zkušených lektorů budeme společně hledat model fungování mládežnické organizace, který umožní přiměřený podíl na vedení všem generacím vůdců.

V rámci projektu plánujeme během dvou let uspořádat 4 víkendová setkání, která budou probíhat paralelně s tradičními akcemi:

 • CVVZ v Chrudimi (13. - 15. listopadu 2015)
 • QuoVadis v Jihlavě (22. - 24. ledna 2016)
 • CVVZ v Jihlavě (11. - 13. listopadu 2016)
 • QuoVadis v Šumperku (20. - 22. ledna 2017)

Zprávy z Březového lístku

9. září 2017

Jsme nuceni upravit ceny BL :o(

Proč měníme cenu odznaků BL?

Jedním z hlavních úkolů Galénova nadačního fondu je pečovat o fenomén Březových lístků. Tedy především zajišťovat výrobu odznaků, jejich distribuci, evidenci nositelů, propagaci atd. Naším dlouhodobým cílem je, aby tato činnost nesnižovala základní jmění GNF - tedy aby nebyla ztrátová.

Více v článku...ZDE

28. května 2017

K dnešnímu dni aktualizovaná Deska cti - Pyramida BL

1. června 2016

Podporujeme začínající vedoucí dětských a mládežnických kolektivů a také seniory a pamětníky, kteří mají zásluhy na rozvoji dětského a mládežnického hnutí.

Cílem této podpory je umožnit lidem v tíživé finanční situaci účast na CVVZ.
Podívejte se na
více informací.

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

 • Junák
 • Duha
 • A-TOM
 • Klub českých turistů
 • Zálesák
 • Pionýr
 • Naturo
 • ČSOP
 • a mnohých dalších
Hledání:

Nepřehlédněte

Galénovo místo posledního odpočinku

Všem zájemcům přinášíme informaci o umístění Galénova hrobu...